Regionalny oddział w Olsztynie

Szkolenie :Podatek dochodowy i VAT 2023 oraz zmiany 2024

27 lutego 2024 r.

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Olsztynie zaprasza na szkolenie:

Podatek dochodowy i VAT 2023 oraz zmiany 2024

Szkolenie prowadzić będzie Pan mecenas Hubert Grzyb Adwokat i Doradca Podatkowy – ekspert z doświadczeniem w tematyce szkolenia z zakresu prawa podatkowego i karno-skarbowego

Termin i miejsce organizacji szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 03.06.2023 r. (środa) o godz. 9.00 w formie zdalnej.
Szkolenie zaliczać będzie 8 godzin samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
Cel szkolenia.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat najistotniejszych regulacji podatkowych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie roku 2023 w podatku dochodowym i VAT. Dodatkowo, celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy o zmianach podatkowych na 2024 r.
Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia pozwalające zweryfikować poprawność rozliczenia sprzedaży oraz zakupów. Szkolenie wzbogacane jest o najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych mające wpływ na przedmiot szkolenia.
Korzyści ze szkolenia.

Możliwość sprawdzenia poprawności rozliczenia podatku dochodowego i VAT.

Weryfikacja czy podatki są rozliczane zgodnie z aktualną interpretacją przepisów..

Poznanie zmian podatkowych na 2024 r.
Program.
Podatek dochodowy.
1.
Ustalenie rocznego dochodu. Dostępne ulgi i odliczenia.
2.
Przychody. Moment powstania przychodów.
3.
Koszty uzyskania przychodów. Moment potrącenia kosztów.
4.
Koszty pracownicze.
5.
Reprezentacja i reklama.
6.
Koszty finansowania jako koszty podatkowe.
7.
Roczne obowiązki sprawozdawcze.
8.
Zmiany w podatku dochodowym 2024.
a)
Podatek minimalny CIT.
b)
Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z CIT/PIT dotacji.
c)
Zmiany PIT.
Estoński CIT
1.
Weryfikacja dochodu z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
2.
Zeznanie roczne za 2023 r.
3.
Ryzyko utraty estońskiego CIT i skutki z tym związane.
4.
Wejście w estoński CIT w trakcie roku – co wynika z interpretacji ogólnej?
Podatek VAT.
1.
Przegląd poprawności rozliczania sprzedaży.
a)
Moment powstania obowiązku podatkowego.
b)
Podstawa opodatkowania.
c)
Prawidłowe fakturowanie.
2.
Przegląd poprawności rozliczania zakupów.
3.
Proporcja VAT po zmianach SLIM VAT 3.
4.
Roczna korekta podatku naliczonego po zmianach SLIM VAT 3.
5.
Status małego podatnika.
6.
Roczne limity VAT.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR