Regionalny oddział w Olsztynie

Szkolenie : KSeF 2023/2024, Schema e -faktury FA(2)

22 sierpnia 2023 r.

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Olsztynie zaprasza na szkolenie KSeF 2023/2024, Schema e -faktury FA(2) Termin 13.09.2023r. godz. 9.00 Prowadzący Hubert Grzyb

Program szkolenia:
Część I. Obieg e-Faktur.
1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
3. Kto jest objęty obowiązkiem odbierania faktur przez KSeF?
4. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
5. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
6. Ostateczne daty wejścia w życie KSeF. Vatowcy i nievatowcy. Sprzedaż i zakupy.
7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
9. Wizualizacja e-Faktury.
10. Kod QR na fakturze. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
15. Token autoryzacyjny.
16. KSeF w biurach rachunkowych.
17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
18. Samofakturowania a KSeF.
19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
21. Data otrzymania e-Faktury.
22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych.
25. Zmiany w przelewach MPP.
26. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
Część II. Omówienie wzoru e-Faktury?
1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących.
a) Sposoby korygowania wierszy.
b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
c) Korekta błędnych danych nabywcy.
d) Zbiorcze faktury korygujące.
10. Faktury zaliczkowe.
a) Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
b) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
c) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
d) Faktura rozliczeniowa.
e) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

ZAPISY:
Regionalny oddział w Olsztynie | PIBR
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR