Regionalny oddział w Olsztynie

Szkolenie : Zmiany w VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym. SLIM VAT 3

2 maja 2023 r.

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Olsztynie zaprasza na szkolenie: "Zmiany VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym. SLIM VAT 3" które prowadzić będzie Pan mecenas Hubert Grzyb Adwokat i Doradca Podatkowy – ekspert z doświadczeniem w tematyce szkolenia z zakresu prawa podatkowego i karno-skarbowego. Termin i miejsce organizacji szkolenia: Szkolenie odbędzie się 07.06.2023 r. (środa) o godz. 9.00 w formie zdalnej. Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniu w siedzibie RO PIBR w Olsztynie ul. Kajki 7/18. Szkolenie zaliczać będzie 8 godzin samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.

Program szkolenia
I. Zmiany dotyczące VAT w obrocie krajowym. SLIM VAT 3 – 1 lipca 2023 r.
1. Proporcja i preproporcja VAT.
a) Brak obowiązku rocznej korekty VAT naliczonego.
b) Szacunkowa proporcja wstępna. Kto może skorzystać?
c) Proporcja prawie 100 %. Korzystna zmiana przepisów.
d) Szacunkowa preproporcja wstępna. Kto może skorzystać?
e) Przepisy przejściowe.
2. Płatności MPP.
a) Nowe podatki i opłaty z rachunku VAT.
b) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności.
3. Kasy fiskalne i faktury do paragonów.
a) Likwidacja obowiązku wydruku wybranych dokumentów z kasy fiskalnej.
b) Faktura do paragonu. Doprecyzowanie powiązania faktury z paragonem elektronicznym.
c) Zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej u nievatowców.
4. Podwyższenie limitu obrotu dla potrzeb statusu małego podatnika.
5. Uelastycznienie sankcji za błędy w podatku VAT.
6. Ułatwienia uzyskania zwrotu VAT w 15 dni.
II. VAT w obrocie międzynarodowym wraz ze zmianami w tym obszarze wynikającymi ze SLIM VAT 3.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
a) WDT - istota rzeczy.
b) Warunki formalne.
c) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów własnych i wyłączenia.
d) Moment powstania obowiązku podatkowego.
e) Podstawa opodatkowania oraz korekty WDT. Przeliczanie na PLN (zmiany)
f) Jak dokumentować wywóz i bezpiecznie stosować stawkę 0%?
g) Zasady ujmowania WDT w deklaracji VAT (zmiany).
h) Informacja podsumowująca.
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
a) Warunki formalne WNT.
b) Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe.
c) Moment powstania obowiązku podatkowego.
d) Co zrobić, gdy dostawca rozlicza transakcję inaczej niż polski nabywca?
e) Odliczanie VAT naliczonego od WNT (zmiany).
f) Korekta WNT.
g) Prawidłowy kurs waluty.
h) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów własnych.
3
3. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
a) Czym to się różni od WNT?
b) Warunki formalne istotne dla polskiego nabywcy.
c) Zaliczki na poczet dostaw z montażem.
d) Jak ująć w deklaracji VAT?
4. Usługi w obrocie międzynarodowym.
a) Definicja importu usług.
b) Obciążenia z zagranicy niebędące importem usług.
c) Miejsce świadczenia usług.
d) Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
e) Moment powstania obowiązku podatkowego.
f) Zaliczki na poczet importu usług.
g) Prawidłowe ujęcie w deklaracji VAT.
h) Odliczanie VAT od importu usług.
i) Rozliczanie korekt.
j) Definicja eksportu usług.
k) Moment powstania „obowiązku podatkowego”.
l) Kiedy wykazywać a kiedy nie wykazywać w informacji podsumowującej VAT UE?
m) Prawidłowe ujęcie w JPK VAT.
5. Prawidłowe rozliczanie transakcji łańcuchowych.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR