Regionalny oddział w Olsztynie

O oddziale

Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Regionalny oddział PIBR w Olsztynie zrzesza biegłych rewidentów zamieszkałych w powiatach: bartoszyckim, działdowskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, olsztyńskim, ostródzkim, szczycieńskim oraz w Olsztynie.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR