Regionalny oddział w Olsztynie

Podatki dochodowe i VAT 2022/2023

9 listopada 2022 r.

Szkolenie prowadzić będzie Pan mecenas Hubert Grzyb Adwokat i Doradca Podatkowy – ekspert z doświadczeniem w tematyce szkolenia z zakresu prawa podatkowego i karno-skarbowego.
Termin i miejsce organizacji szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 08 i 09.12.2022 r. (czwartek i piątek) o godz. 9.00 w formie zdalnej.
Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniu w siedzibie RO PIBR w Olsztynie ul. Kajki 7/18.
Szkolenie zaliczać będzie 16 godzin samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.

Udział w szkoleniu należy zgłosić do dnia 01.12.2022 r. wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej RO PIBR w Olsztynie w zakładce Szkolenia. Odpowiedni link do formularza poniżej:
https://olsztyn.pibr.org.pl/pl/szkolenia
Po kliknieciu na powyższy link (lub bezpośrednim wejściu na stronę PIBR do zakładki Szkolenia) należy kliknąć na konkretne szkolenie i wypełnic wymagane dane a następnie wysłać formularz. W rezultacie otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji z Regionalnego Oddziału PIBR w Olsztynie na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail. Osoby niebędące członkami PIBR w miejscu podania numeru rej. biegłego rewidenta wpisują 0.
W celu uzyskania bliższych szczegółów dotyczących szkolenia prosimy o kontakt mailowy olsztyn@pibr.org.pl.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest terminowe dokonanie zgłoszenia i zapłaty należnej kwoty za szkolenie.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR