Regionalny oddział w Olsztynie

Władze regionu

REGIONALNA RADA

  • Anna Grędzińska-Jednaszewska – Prezes
  • Jolanta Bocheńska – Zastępca Prezesa
  • Danuta Piktel – Skarbnik
  • Agnieszka Rosolińska – Sekretarz
  • Marek Pepol – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

  • Irena Kucharewicz – Przewodnicząca
  • Ryszarda Rozbicka – Członek
  • Agnieszka Markowska – Członek

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

  • Anna Grędzińska-Jednaszewska
  • Jolanta Bocheńska
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR