Regionalny oddział w Olsztynie

28 września 2022 r.

Regionalna Rada RO PIBR w Gdańsku zaprasza Biegłych Rewidentów do udziału w Szkoleniach Wyjazdowych połączonych z integracją w terminie 12-14.10.2022r. w hotelu KISTON. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 23.09.2022r. na adres mailowy gdansk@pibr.org.pl , oraz przedpłata do końca września na kontro RO PIBR w Gdańsku. Więcej informacji : https://gdansk.pibr.org.pl/pl/news/show/3202

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR