Regionalny oddział w Olsztynie

Konferencja online - Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych

26 sierpnia 2020 r.

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zaprasza w dniu 9 września 2020 r., o godz. 10.30 na konferencję online: „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia”

Konferencja odbędzie się online - zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do streamingu na żywo. Rejestracja na konferencję odbywa się na stronie internetowej: warszawa@pibr.org.pl w zakładce SZKOLENIA. Zapisy przyjmowane są do 7 września 2020r.

Na konferencji z udziałem ekspertów mi.in. z PANA, KRBR oraz przedstawicieli biegłych rewidentów, omówione zostaną najbardziej istotne kwestie związane m.in. ze sposobami badania ksiąg rachunkowych prowadzonych w sposób elektroniczny oraz sposób prezentacji wyników takiego badania.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR